Klicka för att läsa mer!
                       

Känner du en så stark rädsla att ditt liv påverkas negativt? Nu kan du få gratis hjälp inom ramen för ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet.

VIMSE (VIrtual reality Method for Spider phobia Exposure therapy) är en ny metod för att behandla spindelfobi med hjälp av virtuella verkligheter.
Du lottas till behandling med virtual reality eller traditionell kognitiv beteendeterapi (KBT).